285. H. Maagd Maria : De hoop mag nooit geschuwd worden ten gunste van angst
Zaterdag 17 december 2011 15.30u

Mijn kind, aan de wereld moet vlug verteld worden van de liefde en de barmhartigheid  die Mijn Zoon Jezus Christus heeft voor elke mens op aarde in het bijzonder.  Hij bemint iedereen, inclusief diegenen die lauw zijn van hart of die Hem niet kennen.

Twijfel nooit dat diezelfde mensen die het zou ontbreken aan geest door Hem zeer bemind worden. Hun zal grote hoop geschonken worden wanneer Mijn Zoons barmhartigheid hen zal omhullen.

De Hemel zal zich verheugen wanneer deze mensen hun ogen zullen openen voor de waarheid tijdens De Waarschuwing. Dat wil zeggen wanneer zij de liefde en de hoop aanvaarden die hun zal gegeven worden. Het zal de grootste gave zijn die zij ooit zullen ontvangen in dit leven op aarde.

Mijn kind, mensen moeten diegenen die Mijn Vader niet eren nooit veroordelen. Zij moeten nooit de hoop opgeven voor diegenen die ook mijn Zoon verwerpen. Deze zielen worden allen door mijn Zoon met een innige tederheid bemind, Hij wil hen enkel redden.

Hoop, mijn kind is een gave van God de Vader. Zij mag nooit geschuwd worden ten voordele van angst of negativisme. De barmhartigheid van Mijn Zoon kent geen grenzen. Zij zal weldra aan eenieder van jullie gegeven worden.

Hoop en vreugde moeten op de eerste plaats komen in jullie gedachten, kinderen, omdat mijn Zoon op het punt staat zulk een grote genade te schenken aan zijn kinderen om de wereld te redden. Hij wil dat de hele mensheid deel uitmaakt van dit groot glorievol tijdperk van vrede dat jullie allen wacht.

Bid, bid, bid opdat alle zielen op aarde deze liefdevolle gave met open en nederige harten zouden verwelkomen. Door De Waarschuwing zal Gods Barmhartigheid eindelijk aan de mensheid getoond worden. Er kunnen en zullen nadien geen twijfels mogelijk zijn omtrent hoezeer al zijn kinderen door Hem bemind en gekoesterd worden.

Jullie geliefde Moeder

Koningin van de Hemel