284. De Maagd Maria: “de Eindtijdprofeet wordt door de Hemelen geleid”
Vrijdag 16 december 2011, 22.35 u.

Mijn kind, Ik kom om jouw hart wat troost te brengen. Jij, Mijn sterk kind, zal van nu af in staat zijn om in zulke mate te lijden dat je het zal verwelkomen en daardoor je lijdzaamheid bewijzen terwijl je strijdt om het woord van Mijn dierbare Zoon Jezus Christus te verkondigen.

Mijn kind, jij bent verscheurd. Elke dag in dit werk brengt nieuwe en meer uitdagingen  waarvan vele moeilijk zijn.

Nu is het tijd om je wapenrusting op te nemen zonder enige angst. Ga voorwaarts en vecht voor Mijn Zoon om te verzekeren dat dit heilig werk vlug gehoord wordt in de hele wereld. Zo vlug als je kan. Stel niet uit. Sta geen afleidingen toe.

Ik bemin je, Mijn kind. Je bent ten volle beschermd tegen kwaad. Merk je niet hoe weinig je getroffen wordt wanneer dit werk door anderen zo wordt aangevallen? Dit is de genade van beschutting.

Lever slag tegen Satan met jouw leger van soldaten en help heel de mensheid te redden. Jij bent de ware eindtijd profeet die geleid wordt door de Hemelen om de wereld te helpen zich te bekeren. Er zal vlug hulp gestuurd worden. Wees voorbereid. Verheug je want dit is een grote gave.

Jij wordt geleid bij elke stap die je zet, dus vertrouw alleen op Jezus en gehoorzaam Mijn Hemelse Vader ten allen tijde.

Wees dapper, moedig en ga vooruit zonder vrees in je ziel.  

Je hemelse Moeder

Koningin van de Engelen