281. Ik kan het niet verdragen aan al diegenen te denken die door Satan worden meegesleurd in de hel.
Dinsdag 13 december 2011, 20.15 u.

Mijn zeer geliefde dochter, voorbereidingen zijn belangrijk voor al mijn volgelingen terwijl  De Waarschuwing naderbij komt.

Al deze gelovigen moeten vurig bidden voor de vergeving van hun zonden om zo de pijn van het Vagevuur te vermijden die de meeste mensen in de wereld voor een korte tijdspanne vlak na De Waarschuwing zullen ervaren.

Bid, bid voor al diegenen die getraumatiseerd zullen zijn bij het zien van de staat van hun zielen wanneer hun zonden hun tijdens De Waarschuwing zullen geopenbaard worden.

Zij moeten begrijpen dat het nodig is dat hun zonden hun geopenbaard worden alvorens zij van al die zonden kunnen gezuiverd worden, opdat zij Mijn Nieuw Paradijs op Aarde kunnen binnengaan – het Nieuwe Tijperk van Vrede, Liefde en Geluk dat ieder van Mijn kinderen moet erven.

Mijn hart is vol vreugde omdat Ik dat grote geschenk naar de mensheid breng. Toch duurt Mijn verdriet voort omwille van diegenen die de kans op dat nieuwe leven gewoonweg  zullen verwerpen. Ik heb zoveel gebeden nodig, kinderen, opdat Satan kan gestopt worden met het stelen van hun zielen. Hij zal dat blijven doen tot op de laatste minuut.

Ik kan het niet verdragen aan al die zielen te denken die van Mij zullen worden weggetrokken, schreeuwend en uit protest om zich heen slaand, terwijl hij en zijn volgelingen hen zullen meeslepen in de diepten der hel.

Help Mij kinderen dit te voorkomen door jullie gebeden.

Kinderen, deze zielen moeten Satan en zijn wegen totaal verwerpen om het Nieuwe Paradijs te kunnen binnengaan. Zij moeten ofwel uit vrije wil tot Mij terug keren of helemaal niet.

Zij hebben twee keuzes, het Nieuwe Paradijs op aarde of de diepten der eeuwige verdoemenis in het gezelschap van Satan.

Twijfel nooit of nooit aan het bestaan van de hel, kinderen. Weet dat elke verduisterde ziel, bij de dood, door Satan’s demonen in de hel worden gesleurd voor een eeuwige kwelling. Met  al zijn beloften heeft Satan voor zulke zielen een weerzinwekkende staat van foltering geschapen. Omwille van zijn haat voor de mensheid zullen deze zielen boven hun uithoudingsvermogen te lijden hebben. Toch zullen zij dat moeten voor heel de eeuwigheid.

Weten deze zielen niet wat Satans beloften opleveren?

Weten zij niet dat rijkdom, beroemdheid en verleidelijk materialisme een open weg banen  recht in de armen van de Duivel? 

Word wakker, jullie allen, nu het nog kan. Red jullie zelf en die arme misleide zondaars van dat verschrikkelijk einde van jullie bestaan.

Jullie hebben niet veel tijd. 

Laat het bidden voor die zielen vandaag beginnen.

Jullie Verlosser

Jezus Christus