280. Geestelijke jaloersheid is een verschrikkelijke zaak
Maandag 12 december 2011, 19.00 u.

Mijn liefste dochter, geestelijke jaloersheid is een verschrikkelijke zaak en teistert vele van Mijn zieners. Het teistert ook die volgelingen van Mij die zich geÔsoleerd voelen en wat ontgoocheld zijn wanneer Ik bepaalde zielen kies om Mij te helpen de mensheid redden. In plaats daarvan moeten zij weten dat Ik hen allen in dezelfde mate bemin.

Hoe breekt het Mijn Hart wanneer uitverkoren zielen in het bijzonder zich door andere uitverkoren zielen bedreigd voelen.

Elke ziel die Ik uitkoos werd een verschillende taak gegeven en gevraagd om uiteenlopende  paden te volgen. Het gemeenschappelijk kenmerk is altijd hetzelfde. Ik verlang dat al Mijn visionairs, zieners en profeten een heilige zending ondernemen om zielen te redden.

Ik gebruik verschillende zielen, nederig van hart, om Mijn doelen te bereiken.

Satan zal altijd proberen om de harten van Mijn uitverkoren kinderen om te keren door hen te beschimpen. Hij weet hoe de zwakke plek in hun zielen te raken door hen te vertellen dat andere gekozen zielen belangrijker zijn dan zij.

Vervolgens schept hij een gevoel van gekwetstheid in hun harten en jaloersheid. Dat wil zeggen dat zij in plaats van elkaar te beminnen en in deugd te bewaren, geneigd zijn op elkaar neer te kijken. In vele gevallen verwerpen zij elkaar onmiddellijk en staan zo de zonde van hoogmoed toe hun zielen aan te tasten.

Zo vele van Mijn volgelingen hebben niet enkel een afkeer voor Mijn uitgekozen visionairs en zieners, maar kunnen hen ook met minachting behandelen.  Net zoals ook Ik behandeld werd door de eigengereide FarizeeŽn. 

Gedurende Mijn verblijf op aarde onderzochten en peilden zij elk woord dat van Mijn lippen kwam. Elke listige test werd opgevoerd om Mij te strikken zodat zij konden bewijzen dat Ik een leugenaar was. Zo zullen ook Mijn huidige profeten en visionairs behandeld worden.  Satan kwelt die volgelingen van Mij door twijfels te zaaien in hun geesten omtrent Mijn boodschappers, omdat hij Mijn heilig woord in diskrediet wil brengen. Dat is zijn doel.

Bid vurig opdat ieder van jullie de genade mag geschonken worden Mijn woord te eerbiedigen door de pen van Mijn dierbare zieners.

Visionairs, loop nooit in de val van geestelijke jaloersheid. Het is ongepast en doorboort Mijn Hart als een zwaard. Bemint elkaar.

Toon respect en hou elkaar in ere in Mijn naam. Dat is de belangrijkste les.

Indien jullie dat moeilijk vinden om te doen dan zal alle ander werk voor Mij nutteloos zijn.

Jullie Leraar en Verlosser

Jezus Christus