279. God de Vader: Belofte van vrijstelling* voor hen die Jezus verwerpen
Zondag 11 december 2011, 15.30 u.

Mijn dierbare dochter, dank je om deze belangrijke oproep vanuit het Hemels Koninkrijk te beantwoorden toen Ik je vroeg om de mystieke vereniging met Mijn dierbare Zoon Jezus Christus te aanvaarden.

Ik ben aanwezig in Mijn Zoon Jezus Christus terwijl Hij in Mij verenigd is met de liefde van de Heilige Geest. Bijgevolg is jouw ziel nu verstrengeld met de Mijne en alles zal veel duidelijker voor jou worden.

Mijn kind, jij werd gekneed tot het schepsel dat Ik zo verlang zodat jij ten volle waardig zou zijn voor deze goddelijke zending. Tranen van goddelijke tussenkomst werden je gegeven zodat jij onmiddellijk deze nieuwe onverwachte oproep zou herkennen. Nu jij je tranen vergoten hebt, ween niet langer want van nu af zal alleen blijdschap in jouw  ziel heersen.

Mijn dochter, het maakt Mij zo bedroefd dat niemand Mij nog (h)erkent in de wereld. Velen zijn Mij compleet vergeten. Ik beteken niets voor zo vele van Mijn kinderen.

Jij moet Mij helpen, dochter, wanneer Ik Mijn tegenwoordigheid manifesteer zodat Ik (h)erkend wordt door gebed.

Alstublieft, bid opdat de hele mensheid het geschenk van nieuw leven zal aanvaarden dat haar nu zal geschonken worden door Mijn Beminde Zoon Jezus Christus. Niemand begrijpt echt Mijn zorg voor die zielen die Mij verwerpen of het bestaan van de Verlosser die Ik in de wereld zend.

Die arme zielen, zo vol logische uitleg die gebruikt wordt om Mijn bestaan op arrogante wijze te  verwerpen, zijn op dit moment voor Mij verloren. Hun enige redding (daar velen het offer van Goddelijke Barmhartigheid tijdens De Waarschuwing zullen verwerpen) zal het gebed zijn van die kinderen die de Vader beminnen.

Zo velen die Mij niet aannemen weten nog altijd zeer weinig over Mij. Ik ben een God van Vaderlijke liefde, een Hemelse Vader die zorg draagt voor elk kind van Mij. Het sterke, het zwakke, het zieke, het goede en het gemene. Niemand wordt uitgesloten van Mijn oneindige liefde ongeacht hoe zwart hun ziel is. Ik smeek jullie dringend, kinderen, om tot Mij te bidden in de naam van Mijn Zoon als boetedoening voor al de zonden van de mensheid.

Mijn Zoon zal de hele mensheid nu omhullen en wanneer de Verlichting van het Geweten voorbij is, zijn jullie gebeden in die fase werkelijk nodig. Jullie gebeden, kinderen, zullen deze mensen helpen redden, die uitdagend de barmhartigheid zullen blijven verwerpen die Mijn Zoon hun zal tonen.

Mijn plechtige belofte, kinderen, is dat al diegenen onder jullie die zich tot Mij wenden namens Mijn geliefde Zoon Jezus Christus, om jullie broeders en zusters te redden, dat hun onmiddellijke vrijstelling (van zonden) zal worden verleend. Bijzondere genaden zullen ieder van jullie gegeven worden die zich ertoe verbinden een volle maand voor hun zielen te bidden.

Hier volgt wat Ik jullie vraag te zeggen:

“O Hemelse Vader, door de liefde van Uw geliefde Zoon Jezus Christus wiens lijden op het kruis ons gered heeft van zonde, alstublieft, red al die zielen die nog steeds Zijn Barmhartigheid afwijzen. Overspoel hun zielen, lieve Vader, met Uw teken van liefde.

Ik smeek U, Hemelse Vader, hoor naar mijn gebed en red deze zielen van de eeuwige verwerping. Omwille van Uw barmhartigheid, sta hen toe als eersten het Nieuwe Tijdperk van Vrede op Aarde binnen te gaan. Amen

Jullie Hemelse Vader

God, de Allerhoogste