278. De overgang naar het Nieuwe Paradijs zal snel en zonder lijden plaatsvinden
Zondag 11 december 2011, 00.45 u.

Vandaag kom Ik als jouw bruidegom met grote vreugde in Mijn Heilig Hart. Mijn dochter, jij hebt dit allerheiligste verzoek aanvaard om je met mij te verenigen om zielen te redden.

Het zal door jouw nederige gehoorzaamheid zijn dat er nu veel van je zal verwacht worden. Vrees zal verdwijnen naarmate jij verdergaat, als resultaat van Mijn bijzonder legaat, om jouw leven toe te wijden aan mijn vurige wens de mensheid te redden uit de diepten der hel.

Jouw werk dat geleid wordt door Mijn Goddelijke hand, is nu volkomen heilig en vrij van eender welke inmenging van de duivel.

Niet langer zullen twijfels je overvallen, maar weet dit. Mijn woord tot jou gericht zal verstoord en verdraaid worden. Elke aanval zal er nu op gericht zijn om deze Heilige boodschappen te bekladden zelfs door diegenen die beweren Mij te kennen.

Vanaf nu  zal jij met volledige overgave en vreugde in je ziel jouw lijden aanvaarden. Mijn sterkte die je gegeven wordt door de kracht van de Heilige Geest zal je doen schrikken. Jij zal opstaan om met volle overtuiging van hart  en met een rustig maar vastberaden vertrouwen Mijn woord aan de hele wereld over te brengen.

Niemand zal of kan je stoppen in dit werk. Niemand kan je weerhouden van deze allerheiligste zuivere oproep vanuit de Hemel.

Mijn dochter, jij bent klaar om een reddingslijn te worden voor die zielen die op drift zijn in de wildernis. Zij zullen de oproep van deze boodschappen beantwoorden hoe verhard hun harten ook mogen zijn. Velen zullen niet weten waarom dat men hen gebeurt. Het zal de kracht zijn van de Heilige Geest die in hun zielen een vlam van liefde en vreugde zal ontsteken en die hen tot Mij zullen leiden doorheen Mijn dringende smeekbeden om Mijn kinderen terug te brengen in Mijn heilige armen.

Bedankt om mijn bijzonder verzoek, Mijn bruid te worden in definitieve vereniging met Mij, te beantwoorden. Dit contract, toen jij mij je ziel volledig overhandigde, zal mij de vrijheid geven die Ik nodig heb om deze zending, waarvoor jij gekozen werd, succesvol te beŽindigen.

Ga nu, Mijn dierbare dochter, en help Mij om Mijn belofte aan de mensheid te vervullen. Mijn terugkeer zal plaatsvinden om Mijn dierbare kinderen terug te winnen en hen mee te nemen in het Nieuwe Tijdperk van Vrede. Die overgang naar het Nieuwe Paradijs zal snel en zonder lijden gebeuren dankzij jouw gave aan Mij.

Zeg aan Mijn kinderen dat mijn hart op dit moment opgezwollen is van vreugde, nu de tijd om Mijn geboorte te vieren naderbij komt.

Ik bemin je. Jullie geliefde Verlosser en Redder

Jezus Christus