277. Pogingen om de wereldmunt in Europa te introduceren
Vrijdag 9 december 2011, 23.28 u.

Mijn zeer geliefde dochter, hoe verlang Ik ernaar dat Mijn kinderen zich tot Mijn Vader  zouden wenden voor hulp, vooral diegenen in Europa die te lijden hebben onder verdrukking.

De boosaardige groep naar wie Ik keer op keer gerefereerd heb, komt nu dichter bij met   pogingen om al mijn arme kinderen in dat deel van de wereld te controleren.

Zij, onschuldige pionnen in een meedogenloos plan om een wereldmunt in de wereld te introduceren met de bedoeling heel Europa te controleren, moeten nu vurig tot God de Almachtige Vader bidden om hulp.

Kinderen, bezwijk nooit voor de vervolging die geproduceerd wordt achter gesloten deuren. Bid om deze omstandigheden tot bedaren te brengen. Roep God de Vader aan, in Mijn naam, Zijn geliefde Zoon Jezus Christus, om deze crisis af te wenden en bid:

“God Vader, in de naam van Uw geliefde Zoon Jezus Christus, smeek ik U om deze gruwel: de controle over Uw kinderen, te stoppen. Alstublieft, bescherm al Uw kinderen in deze verschrikkelijke tijden zodat wij vrede en waardigheid mogen vinden om ons leven te leiden bevrijd van de Duivel.”

Mijn dochter, gebed kan en zal deze sinistere plannen beëindigen.

God de Eeuwige Vader zal, zoals Ik gezegd heb, diegenen die verantwoordelijk zijn voor dit boosaardig plan straffen indien zij niet terug keren naar het geloof in hun Almachtige Schepper.

Vertrouw op Mij. Vertrouw op Mijn Eeuwige Vader en bid opdat deze vervolging moge stoppen alvorens het echte plan uiteindelijk bekend wordt om deze zielen te vernietigen, te controleren en te schaden.

Jullie geliefde Verlosser

Jezus Christus