276. De Maagd Maria: “Ik ervoer hetzelfde lijden”
Donderdag 8 december 2011, 21.10 u.

Mijn kind, toen Ik het leven schonk aan Jezus Christus, de Verlosser van heel de mensheid, was Ik zoals elke moeder. Mijn liefde voor dit kind was zo overweldigend dat Ik weende van grote vreugde toen ik voor het eerst Zijn mooie gezichtje zag.

Toch wist Ik dat de rol die Ik aanvaard had niet gemakkelijk zou zijn, al realiseerde Ik Mij op dat moment nooit, dat die reis zo moeilijk zou worden. Wanneer Ik  naar het geliefde gezichtje keek van Mijn dierbaar kind was niets van belang, enkel het verlangen om Hem altijd te beschermen tegen elke prijs.

Mijn Hart was verbonden met dat van Mijn Zoon, toen net zoals vandaag. Datzelfde Hart leed in vereniging met Hem op elk moment van Zijn leven op aarde.

Elke vreugde die Hij voelde, kon ook Ik voelen. Zijn lach bracht een glimlach op Mijn gezicht. Zijn verdriet trof Mij pijnlijk.

Zijn marteling tijdens Zijn kruisiging voelde Ik in elk botje van Mijn lichaam. Elke nagel die Zijn vlees doorboorde, doorboorde het Mijne. Elke vuistslag en stoot die Hij ontving door de handen van zijn vervolgers, voelde Ik ook.

Ik ervoer hetzelfde lijden al was Ik niet aanwezig bij de meeste kwellingen die Hem werden aangedaan en die verborgen waren voor Mij  en Zijn leerlingen.

Vandaag lijd Ik samen met Mijn Zoon net zoals toen. Wanneer Hij vandaag in de wereld bespot  en openlijk belachelijk wordt gemaakt, in het toneel en in de media, vooral bij atheïsten, dan ween Ik bittere tranen. Wanneer Ik Mijn dierbare Zoon zie wenen over de zonden die Hij elke dag ziet, dan ween ook Ik met Hem.

Ik zie, voel en ben getuige van Zijn voortdurend lijden voor de mensheid.

Jezus Christus, de Verlosser van de Mensheid heeft voor jullie allen geleden, maar bemint jullie allen zeer veel.

Ik zal al doen wat Ik  kan om zijn diepste verlangen te vervullen: om elke ziel op aarde te redden uit de klauwen van de duivel.

Wanneer die zending volbracht is, en enkel dan, kan Ik Mij verblijden in definitieve vrede wanneer Mijn kinderen zich als één verenigen in het Nieuwe Paradijs.

Bid, Mijn kind, dat bij al diegenen die bidden voor de redding van zielen niet een ziel wordt uitgesloten.

Ga in vrede en ga voort met deze allerbelangrijkste zending voor Mijn geliefde Zoon.

Ik zal je ten allen tijde beschermen.

Jouw geliefde Moeder

Koningin van de Hemel