274. Het moment van  Mijn Tweede Komst is bijna daar
Maandag 5 december 2011, 15.15 u.

Mijn liefste dochter, de schikkingen voor Mijn Waarschuwing om de mensheid voor te bereiden zijn afgerond.

Ik wil Mijn dierbare volgelingen danken die door hun liefde voor Mij, geholpen hebben zo vele miljoenen zielen te redden.

Het moment van Mijn Tweede Komst is nagenoeg in de wereld. Zo velen echter zijn nog steeds niet voorbereid, maar Mijn barmhartigheid zal hen beschermen.

Mijn komst zal een glorievolle gebeurtenis zijn en mannen, vrouwen en kinderen zullen op hun knieŽn vallen, met vreugde, ontzag en liefde in hun harten voor Mij, hun Goddelijke Verlosser.

Velen zullen helemaal opgelucht zijn want de mens zou de kwelling niet kunnen overleven die toegebracht wordt door Satan en zijn miljoenen duistere engelen, verborgen in alle hoeken van de wereld, en die vreselijke pijn teweegbrengt.

Zij, Satans demonen, die door vele van Mijn kinderen genegeerd worden omdat zij eenvoudig niet geloven dat zij bestaan, veroorzaken hopeloze bedroefdheid in de wereld.

Zij scheppen haat tussen mensen, afgunst, jaloersheid en een verlangen om te doden. Zij hebben niet veel tijd meer, kinderen, want Ik, jullie Verlosser zal, zoals beloofd, spoedig terugkomen.

Bid jullie allen om alle zielen in de wereld te redden opdat ook zij klaar zouden zijn voor het Nieuwe Paradijs op aarde.

Jullie Verlosser

Jezus Christus