273. Profeten om Mijn Tweede Komst voor te bereiden
Zaterdag 03 december 2011, 20.45 u.

Mijn zeer geliefde dochter, het is met grote verbijstering dat Ik kijk naar die volgelingen van Mij die Mijn allerheiligste woord (gegeven) door deze boodschappen verwerpen. Hoe bedroeft Mij dat.

Ik vraag Mijn kinderen overal om te bidden voor hen die God in hun leven verwerpen. Ik vraag echter ook dringend gebed voor al die volgelingen van Mij die vergeten zijn of genegeerd hebben dat Mijn Tweede Komst zal plaatsvinden en dat die niet kan gestopt worden. Dat is een belangrijke gebeurtenis en jullie moeten er allemaal op voorbereid zijn.

Profeten werden de wereld ingestuurd om Mijn geboorte te verkondigen. Profeten werden ook al vanaf het begin door Mijn Vader gezonden om zielen voor te bereiden op de verlossing. Nu worden profeten de wereld ingestuurd om de mensheid voor te bereiden op Mijn Tweede Komst.

Word wakker, jullie allen die beweren Mij te kennen. Indien jullie Mij kennen, herken dan Mijn stem wanneer Ik jullie harten oproep. Zo velen verwerpen niet alleen deze boodschappen maar verwerpen ook Mij.

Mogen diegenen die Mij zo vlug veroordelen, door Mijn smeekbeden te verloochenen die door deze boodschappen aan de hele wereld gegeven worden, het volgende begrijpen.

Door koppig jullie rug te keren naar Mijn woord dat jullie nu gegeven wordt, ontzeggen jullie Mij de gebeden die Ik vanwege jullie in deze tijd zo nodig heb. In het bijzonder jullie die beweren Mij te kennen, hoor wat Ik jullie te zeggen heb.

Jullie hardvochtigheid doorboort Mijn Hart. Jullie gebrek aan edelmoedigheid betekent dat jullie gebeden niet geofferd worden zoals dat zou moeten voor de redding van zielen. Waar is jullie nederigheid en waarom vermommen jullie je weerzin voor Mijn Heilig Woord met een valse nederigheid?

Jullie moeten Mijn Heilige Geest aanroepen om jullie naar Mij te leiden zodat jullie voor Mij zullen werken met volkomen liefde in jullie harten.

Wees nooit opschepperig over jullie kennis van de schriften. Gebruik jullie vertrouwdheid met Mijn leer nooit om een ander te vernederen. Wil toch nooit anderen in Mijn naam belasteren, beledigen, op hen neerkijken of bespotten. Want indien jullie dat doen, beledigen jullie Mij ten zeerste.

Kinderen, word wakker. Bereid jullie zielen voor en wees edelmoedig van geest want de tijd kort af nu.

Jullie geliefde Verlosser

Jezus Christus