272. Kruistocht van Gebed (12) - Gebed om de zonde van hoogmoed te vermijden
Zaterdag 3 december 2011, 19.40 u.

Mijn dochter, Ik heb de gebeden nodig van alle gelovigen zodat zij de zielen van de slechten kunnen redden.

Velen zijn zo vol van hoogmoed omwille van hun zelfgeproclameerde kennis omtrent Mijn Leer dat hun gebrek aan nederigheid Mij pijn doet. Zij moeten bidden om genaden zodat zij opnieuw klein kunnen worden en in Mij vertrouwen. Vraag hun dit gebed te zeggen:

“O Mijn Jezus,

help mij de zonde van hoogmoed te vermijden wanneer ik in uw naam spreek.

Vergeef mij wanneer ik ooit iemand kleineer in uw heilige naam.

Help mij te luisteren, Jezus, wanneer uw stem wordt gesproken en vul mij met uw Heilige Geest, zodat ik de waarheid van uw woord kan onderscheiden wanneer U de mensheid oproept. Amen.”