271. Mijn Barmhartigheid bedekt alle rassen, kleuren, religies
Vrijdag 02 december 2011, 22.30 u.

Mijn geliefde dochter, blijf sterk en denk aan het goede nieuws dat Mijn Barmhartigheid de meeste van Mijn geliefde kinderen terug zal brengen in de boezem van Mijn Heilig Hart.

Die arme betreurenswaardige zielen die hun leven verpand hebben aan verdorvenheid, hebben jouw lijden nodig zodat zij kunnen gered worden. Terwijl dat uiterst moeilijk is om te begrijpen en vanuit menselijk oogpunt zwaar om aan te nemen, toch moet jij Mij vertrouwen. Jouw eigen lijden en dat van Mijn toegewijde volgelingen leidt tot de redding van zielen. Niets gaat verloren. Dat offer is een gave aan Mij. Onthoud dat lijden ook Mijn last verlicht.

Moe van Mijn eigen lijden kijk Ik uit om eindelijk Mijn kinderen als één te omarmen samen met Mijn Eeuwige Vader.

Zie het zo. Wanneer een geliefd lid van een familie emigreert en na vele jaren terugkeert naar huis dan is er veel opwinding. Hoeveel blijdschap.  Denk aan het smachtend verlangen dat een ouder heeft voor zijn zoon of dochter die zij al zoveel jaren niet meer gezien hebben en hoeveel de hereniging betekent.

Ik bemin jullie allen kinderen, met een eeuwige liefde. Ik kijk uit naar onze vereniging, wanneer Ik elk van jullie  heel dicht in Mijn armen kan sluiten en dicht tegen Mijn Hart drukken. Mijn familie is klaar om zich eindelijk voor het eerst te verenigen sinds het Paradijs voor Adam en Eva geschapen werd.

Ik stort Mijn liefde en barmhartigheid uit zodat al Mijn kinderen in alle hoeken van de wereld ermee overdekt worden, alle rassen, alle kleuren, alle religies en alle zondaars.

Verwacht dit grote moment in de tijd. Eindelijk zullen de verachtelijke haat, lijden, onzekerheid, wantrouwen, hebzucht, geweld en ander kwaad voorgoed verdwijnen. Beeld jullie eens in wat dat zal zijn, kinderen. Een nieuw heerlijk tijdperk van liefde en vrede in de wereld.

Laat niemand dit leven van eeuwig geluk mislopen. Ik zou willen dat jullie verlangen dat niet één van je broeders of zusters uitgesloten wordt. Want bij uitsluiting zullen zij voor altijd de eeuwige duisternis ondergaan in de helse vuren. Onthoud dat, kinderen. In eeuwigheid. Van daaruit is nadien geen terugkeer mogelijk.

Bid opdat alle zielen dit Paradijs zouden kunnen erven. Bid voor die zielen waarvoor jullie persoonlijk bezorgd zijn. Bid voor alle zielen.

Jullie Jezus

Verlosser & Redder van heel de Mensheid