270. De Maagd Maria “Kastijding zal plaatsvinden”
Donderdag 1 december 2011, 23.00 u.

(Deze boodschap werd ontvangen na een verschijning die 30 minuten duurde en waarbij de H. Maagd Maria onophoudelijk weende tot groot verdriet van de zieneres Maria van de Goddelijke Barmhartigheid die zei dat het hartverscheurend was om te zien.)

Mijn kind, Mijn verdriet om de verdorvenheid die in de wereld zo duidelijk zichtbaar is, breekt Mijn Hart, wanneer ik die verloren zielen steeds dieper zie afdalen in de afgrond van duisternis waaruit geen terugkeer bestaat.

Satan beschimpt nu Mijn kinderen terwijl hij snel de zielen steelt van hen die geen liefde voor God in hun harten dragen. Het is beangstigend, Mijn kind, dat diezelfde zielen geen idee hebben van wat hen wacht na de dood. Mijn tranen van verdriet vloeien in een eindeloze rivier van smart wanneer Ik ook de uiterste kwelling en het lijden zie die Mijn Zoon op dit ogenblik ondergaat.

De hand van Mijn Hemelse Vader is klaar om kastijdend neer te komen in sommige delen van de wereld. Die landen die een verschrikkelijke gruweldaad plannen om (andere) naties te vernietigen, zullen streng gestraft worden. Ik kan de hand van Mijn Vader niet tegenhouden, zo groot is Zijn toorn.

Bid voor hen die deze strenge bestraffing zullen ondergaan. Bid voor hun zielen. Hun acties moeten gestopt worden of zij zullen het leven van miljoenen van Mijn arme kinderen wegvagen. Hun boosaardige daden kunnen niet toegestaan worden daar zij tot doel hebben verschrikkelijke verwoesting aan te brengen bij die andere naties die zij als hun vijanden beschouwen.

Bid, bid, bid voor de kastijding, om het lijden van de onschuldigen te milderen.

Jullie geliefde Moeder

Koningin van Smarten