267. Ik zal jullie redden van de verschrikkingen van jullie wereld
Woensdag 30 november 2011, 15.30 u.

Mijn zeer geliefde dochter, zij die zo bezorgd zijn hun liefde voor Mij te bewijzen, blijken dikwijls vertwijfeld te worden in hun zielen wat hen dan het gevoel geeft leeg te zijn van Mijn liefde. Dat kan zo onverwacht gebeuren dat het de ziel in zulk een staat van verlatenheid brengt dat het aanvoelt alsof zij nooit meer zal herstellen van die gevoelens van hulpeloosheid en gebrek aan geloof.

Vrees niet, kinderen. Verlatenheid is iets wat jullie zullen voelen wanneer jullie dicht bij Mij zijn. Ik voelde diezelfde verlatenheid door Mijn geliefde Vader toen Ik op aarde was. Ik voelde mij verloren en eenzaam terwijl Ik dikwijls met Hem probeerde te communiceren.  Dit is een zware beproeving die jullie zullen lijden wanneer je een echte gelovige in God bent. Het is Satans manier om jullie weg te trekken in de hoop dat jullie na een tijdje jullie zoektocht naar Mij zouden opgeven en terugvallen in het wereldse dat genoegen zal geven, maar niet bevredigen.

Weten jullie niet dat het gebed zal voorkomen dat dit gebeurt? Beseffen jullie niet dat Ik dat toesta voor jullie eigen goed en als een stuk van jullie training om geestelijke sterkte te verkrijgen die enkel bereikt wordt door deze verlatenheid?

De wegen van Mijn Vader zijn moeilijk om te begrijpen voor jullie, kinderen. Vertrouw echter op Mij, jullie Jezus, en roep Mij om jullie de genaden te geven die jullie nodig hebben om samen met Mij te strijden om jullie broeders en zusters te redden. Zij moeten gered worden van de gemene plannen die in jullie wereld gesmeed worden door die machten die erop uit zijn jullie te controleren door de noodzakelijke dingen des levens.

Kinderen, onthoud dat Ik zo nabij ben bij al Mijn volgelingen dat wanneer De Waarschuwing plaatsvindt, Mijn leger onmiddellijk zal aanzwellen tot een machtige tegenstander van Satan.  

Kinderen, laat nooit de hoop varen. Ik zal jullie redden van de verschrikkingen van jullie wereld die in totale verwarring verkeert door het gebrek aan geloof in Mijn Eeuwige Vader.

Dat alles gaat veranderen wanneer de wereld het bewijs zal zien dat hij nodig heeft om het bestaan van God de Vader te aanvaarden.

Jullie Jezus

Verlosser van de Mensheid