266. De Maagd Maria: Mijn geschenk om de slang te verslaan en te vernietigen
Dinsdag 29 november 2011, 21.00 u.

Mijn kind, zeg aan al de volgelingen van mijn geliefde Zoon Jezus Christus dat zij altijd mijn bescherming moeten vragen. Satans dagen lopen snel te einde en vele kinderen zijn gevoelig voor zijn verleidingen.

Door mijn bescherming te vragen en mijn bijzondere genaden zal Satan mijn kinderen geen kwaad berokkenen of hen wegtrekken van mijn Zoon.

Vandaag is iedereen een doelwit voor Satan, daar hij overal rondzwerft en zielen zoekt te verwoesten. Zijn aanvallen zijn het hevigst wanneer je een vrome volgeling bent van God en je een sterk geloof hebt. Zijn haat voor zulke zielen zal hen pijn en verwarring brengen.

Hij, de misleider, heeft slechts één doel voor ogen en dat is alle zielen te verleiden zodat zij hem zouden volgen en hij hun kansen op eeuwige redding kan vernietigen.

Bid elk vrij moment voor mijn bescherming tegen de duivel. Aan mij is door mijn Hemelse Vader het grote geschenk gegeven de slang te verslaan en te vernietigen.

Wanneer jullie je tot mij wenden om hulp zal ik jullie altijd helpen terug te keren naar mijn Zoon voor de troost die jullie zo wanhopig zoeken en die jullie ziel zal geruststellen.

Bid, bid, bid en zeg mijn Heilige Rozenkrans, want het is het krachtigste wapen om Satan ervan te weerhouden jullie leven te verwoesten.

Bedankt om mijn oproep te hebben beantwoord, mijn kind, want ik moest je herinneren aan de dringende noodzaak mijn hulp te vragen, want jij hebt te maken met felle aanvallen in deze fase van je zending.

Ga in vrede. Jouw Hemelse Moeder

Maria, Koningin van de Hemel