262. Ik openbaar geen data
Zondag 27 november 2011, 15.00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, jij moet rustig en beheerst blijven en al je vertrouwen stellen in Mij.

De tijd van De Waarschuwing is nu bijna hier en jij moet geduldig zijn. Bid, Mijn dochter, opdat heel de mensheid door Mijn gave zou kunnen gered worden.

Alstublieft, doe geen gissingen naar data want Ik heb je reeds vele malen gezegd dat Ik geen data openbaar.

Die zijn niet bestemd om door jou gekend te worden. Wees geduldig. De tijd van de

Waarschuwing zal geschieden naar Mijn Heilige Wil.

Plaats al je vertrouwen in Mij en laat alles in Mijn handen.

Jouw geliefde Jezus