261. De Wereld zal voorgoed veranderd worden
Donderdag 24 november 2011, 21.00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, vrees niet want de tijd is aangebroken voor jou en de hele wereld.

Deze reis is heel intens voor jou geweest, Mijn dochter, gezien de zeer korte tijdsspanne.

Jij hebt Mijn Heilige Wil gehoorzaamd vanaf het begin al had jij je twijfels. Ondanks het feit dat jij op sommige plaatsen uitgelachen werd, in het bijzonder door hen die pretenderen Mijn gewijde leerlingen te zijn en die van Mijn geliefde Moeder, heb jij nooit geaarzeld om Mijn heilig woord aan de wereld bekend te maken. Negeer al die pijn want dat is nu voorbij.

Nu Ik kom met Mijn grote barmhartigheid zullen al Mijn kinderen met oprecht geloof neervallen in nederige dankzegging om Mij te verwelkomen en Mijn barmhartigheid te aanvaarden. De waarheid zal nu geopenbaard worden.

Sta op, jullie allen en verwacht met vreugde Mijn komst.

De wereld zal voorgoed veranderd worden.

Onthoud dat het omwille van Mijn diepe liefde is voor jullie allen, inclusief diegenen die Mijn heilig woord bespotten of Mij verloochenen, dat Ik kom om jullie nogmaals te redden.

Jullie Verlosser en Redder

Jezus Christus