260. Kruistocht van Gebed (8) - De Biecht
Dinsdag 22 november 2011, 22.30 u.

Ik, Jezus, jullie Koning en Verlosser, geef nu Mijn gebed voor de biecht.

Dit gebed zou moeten gezegd worden om de genade van de vergeving van zonden af te smeken tijdens en na De Waarschuwing.

 “Liefste Jezus, ik vraag uw vergeving voor al mijn zonden en voor de pijn en het onrecht dat ik bij anderen veroorzaakt heb.

Nederig bid ik om de genaden waardoor ik de gelegenheid kan vermijden U opnieuw te

beledigen en boete kan doen in overeenstemming met uw allerheiligste wil.

Ik smeek U voor de vergeving van elke toekomstige belediging waaraan ik zou deelhebben en die U pijn en lijden zou geven.

Neem mij met U mee in het nieuwe tijdperk van Vrede zodat ik deelgenoot mag worden van uw familie voor de eeuwigheid.

Ik bemin U Jezus.

Ik heb U nodig.

Ik eer U en alles waar U voor staat.

Help mij, Jezus, opdat ik waardig mag zijn uw Koninkrijk binnen te gaan.”

Jullie Redder

Jezus Christus