258. Kruistocht van Gebed (6) - Gebed om de Antichrist te stoppen
Dinsdag22 november 2011, 11.00 u.

“O Jezus, ik bid dat God in zijn Barmhartigheid de Antichrist en zijn gemene leger zal beletten om verschrikking te veroorzaken en uw kinderen kwellingen te laten ondergaan.

Wij bidden U dat hij mag tegengehouden worden en dat de hand van kastijding zal vermeden worden door de bereikte bekering tijdens De Waarschuwing.”