257. Kruistocht van Gebed (5) - Loof God de Allerhoogste
Maandag 21 november 2011, 19.00 u.

Mijn dochter, de wereld moet dit bijzondere gebed van lofprijzing en dankzegging aan God de Vader aanbieden voor de barmhartigheid die Hij voor de hele wereld aan het voorzien is.

“O Eeuwige Vader, wij bieden U onze gebeden aan in vreugdevolle dankzegging voor uw kostbare gave van Barmhartigheid aan de hele mensheid.

Wij verheugen ons en bieden U, aller luisterrijkste Koning, onze lofprijzing en aanbidding voor uw liefdevolle en tedere barmhartigheid.

U, allerhoogste God, zijt onze Koning en voor die gave die U ons nu brengt, leggen wij ons aan uw voeten in nederige dienstbaarheid.

Alstublieft, God, heb medelijden met al uw kinderen.”

Jullie Jezus