254. Kruistocht van Gebed (2) Gebed voor de Wereldheersers
Vrijdag 18 november 2011, 21.00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag smeek Ik Mijn volgelingen dit gebed aan te bieden om die arme kinderen te redden die gekweld worden door de leiders van hun eigen landen die op hun beurt hun bevelen krijgen van de Wereldmachten, niet van God.

“Mijn Eeuwige Vader, in de naam van Uw geliefde Zoon Jezus Christus vraag ik U uw kinderen te beschermen voor de vervolging die door wereldmachten beraamd wordt over onschuldige landen. Ik bid om de vergeving van zonden van die zielen die de oorzaak zijn van dit lijden, opdat zij zich met nederige en berouwvolle harten tot U mogen keren.

Alstublieft, geef uw gekwelde kinderen de kracht dit lijden te kunnen doorstaan als boetedoening voor de zonden van de wereld, door Christus onze Heer. Amen.