253. Kruistocht van Gebed (1) “Mijn geschenk aan Jezus om zielen te redden”
Donderdag 17 november 2011, 21.00 u.

Mijn geliefde dochter, alstublieft, vraag Mijn kinderen om vanaf nu tot aan De Waarschuwing deze gebeden te bidden. Mijn volgelingen worden verzocht deze gebeden op te zeggen die Ik jullie elke dag zal geven om zielen te redden. Dit is het eerste gebed: 

Mijn geschenk aan Jezus om zielen te redden

Mijn liefste Jezus, U die ons zozeer bemint, sta mij toe op mijn bescheiden manier uw dierbare zielen te helpen redden. Wees barmhartig voor alle zondaars ongeacht hoe verschrikkelijk zij U beledigen.

Sta mij toe om door gebed en offer die zielen te helpen die De Waarschuwing misschien niet overleven, om een plaats bij U in uw Koninkrijk na te streven.

Luister naar mijn gebed, o lieve Jezus, om U te helpen deze zielen waarnaar U zo verlangt te overwinnen.

O Heilige Hart van Jezus, ik beloof plechtig altijd trouw te blijven aan uw Allerheiligste Wil.

Jullie Redder

Jezus Christus