252. Voorbereidingen zijn nu klaar
Woensdag 16 november 2011, 20.30 u.

Mijn zeer geliefde dochter, let nu goed op. Alstublieft, stel al Mijn kinderen gerust dat geloof hun redding zal verzekeren. Dat is alles wat nu telt.

Liefde voor Mij en voor elkaar zal jullie weg naar het Paradijs zijn.

Wanneer jullie elkaar beminnen zoals Ik jullie bemin, moet dat onvoorwaardelijk zijn.

Jullie moeten elkaars fouten verdragen. Kinderen, vergeef. Strijd komt niet van de Hemel. Het wordt veroorzaakt door de misleider om verdeeldheid tot stand te brengen.

Sta op en bid, bid, bid voor Mijn Grote Barmhartigheid daar de tijd bijna op is.

De voorbereidingen zijn nu klaar.

Wachten jullie nu gewoon af.

Maak jullie zielen klaar en bid voor elkander. Aanvaard gewoon Mijn Heilige wil, Mijn dochter. Vraag geen uitleg. Volg Mijn richtlijnen en wees steeds gehoorzaam. Loop niet in de valkuilen die voor jou werden uitgezet om je aan te moedigen te versagen. Satan wil dat jij valt zodat hij je kan vertrappelen, maar Ik moet je er opnieuw aan herinneren om te zwijgen. Doorsta elke vernedering met neergeslagen ogen in totale nederigheid.

Imiteer Mij, dochter, in al wat je doet. Eens je dat doet kan Satan zich niet succesvol met je bezighouden.

Ga nu en wacht. Want Ik kom spoedig.

Je Liefhebbende Jezus

Redder en Verlosser van heel de Mensheid