249. Mijn woord wordt niet verworpen uit vrees maar uit zonde van hoogmoed
Maandag 14 november 2011, 20.15 u.

Mijn zeer geliefde dochter, waarom maken mensen Mijn onderrichtingen ingewikkeld? Zo vele van Mijn kinderen onderschatten en begrijpen Mijn Grote Barmhartigheid verkeerd. Ondanks het aantal keren dat Ik Mijn kinderen vergeving beloof  voor hun zonden, zijn zij  nog altijd bang dat Ik niet alle zonden kan vergeven, hoe zwaar die zonden ook zijn.

Het kwaad in de wereld wordt veroorzaakt door de haat die Satan heeft voor de mensheid. Die arme misleide zondaars die blindelings het pad van bedrog volgen zijn Mijn geliefde kinderen. Ik bemin elk van hen en Ik zal hen blijven beminnen ondanks de duisternis van hun ziel. Mijn liefde is eeuwigdurend en zal nooit sterven wanneer zij naar al de zielen komt. Ik ben klaar om allen volledig te vergeven en te omarmen. Ik ben bereid om al te doen wat kan om alle zondaars terug te brengen naar Mijn kudde, hoezeer zij Mij ook beledigen.

Satan zal gestopt worden met het stelen van zulke zielen. Maar dat kan alleen gebeuren wanneer het pantser van hoogmoed door de zondaars zal afgeworpen worden, zodat zij zich tot Mij kunnen keren en opnieuw deelgenoten worden van Mijn dierbare familie. Begrijp Mij niet verkeerd. Ik kan de zielen alleen dichter tot Mij brengen. Ik kan hen niet dwingen Mij te beminnen. Ik kan hen niet dwingen te verlangen om Mijn Paradijselijk Koninkrijk binnen te gaan. Zij zullen eerst, uit eigen vrije wil, Mijn aangeboden verzoening moeten aanvaarden.

Ik ben, zoals Ik jou Mijn dochter, telkens weer gezegd heb, in de eerste plaats een God van barmhartigheid. Mijn gerechtigheid zal verwezenlijkt worden, maar pas dan wanneer elke maatregel uitgeput is is om alle zielen op aarde te redden.

Mijn dochter, dit werk zal nooit gemakkelijk voor je zijn. Omdat Ik jou die heilige taak gegeven heb die zo belangrijk is, zal dat van jouw kant enorme sterkte vragen.  Jij bent gemaakt om sterk te zijn. Jij werd voor dit werk getraind sinds jij uit de schoot van je moeder kwam. Al jouw antwoorden op Mijn allerheiligste instructies stemden overeen met Mijn goddelijk plan voor de mensheid. Het is omwille van jouw vereniging met Mij (ben jij dat vergeten?) dat je dezelfde verwerping zal ondergaan die Ik heb moeten verduren toen Ik op aarde leefde. Dezelfde verwerping door diegenen die prat gaan op hun verstandelijke kennis van Mijn Leer om deze boodschappen van Mij te verwerpen, waarvan jij getuige bent in de wereld vandaag. Deze zielen, opgeblazen van hoogmoed en zelfverklaarde kennis van de Heilige Schrift, schieten tekort om dit te begrijpen.

Mijn onderrichtingen zijn zeer eenvoudig. Voeg er zoveel schone taal en proza aan toe als  je wil, de waarheid blijft wat ze altijd geweest is. Bemin elkaar zoals Ik jullie bemin. Alleen wanneer jullie respect hebben voor elkaar en elkaar beminnen, kunnen jullie in waarheid Mijn woord verkondigen.

Mijn dochter, er bestaat zoveel verwarring. Zoveel verschrikking en angst ingeboezemd in Mijn kinderen omtrent hun toekomst. Mochten zielen toch eens rustig worden en bidden om erbarmen, dan zouden hun gebeden verhoord worden. Rampen zullen en kunnen verzacht worden. Houd de hoop levend in jullie zielen, kinderen. Zie dat jullie nooit vastlopen door  elkaar te (ver)oordelen en doe dat zeker nooit in Mijn naam.

Wie het aandurft een ander te (ver)oordelen door te ridiculiseren, in de naam van het Christendom, zal Mij onder ogen  moeten zien. Hij die zondigt tegen Mijn profeten zal zich eveneens bij Mij moeten verantwoorden. Mijn woord wordt niet verworpen uit liefde. Mijn woord wordt niet verworpen uit vrees. Neen, het wordt verworpen door de zonde van hoogmoed.  

Jullie  Verlosser

Jezus Christus