248. Bid, ontspan en wees blij want de tijd kort af nu
Zondag 13 november 2011, 19.00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, soms verwarren Mijn boodschappen jullie. Maar dat geeft niet. Mijn wegen en de goddelijke plannen die door Mijn Eeuwige Vader bewerkt worden zijn niet gemakkelijk te begrijpen.

Houd jullie gedachten op Mij gevestigd. Focus jullie enkel op het gebed en vooral op die gebeden die zullen helpen om verharde zondaars te redden van het vuur van de Hel.

Breng deze tijdspanne door in stille beschouwing en eenvoudig gebed. Dat is alles waarop al Mijn kinderen zich moeten concentreren. Zij moeten proberen om hun families en vrienden naar Mij te brengen in voorbereiding voor Mijn komst.

Bid, bid, bid Mijn Goddelijke Barmhartigheidrozenkrans om de redding te verzekeren van die zielen die zo besmet zijn door het kwaad dat hun enige redding zal geschieden door jullie gebeden. Probeer niet om deze tijden uit te leggen aan jullie kinderen, want zij zullen het niet begrijpen. Voor velen zou het onnodige angst veroorzaken.

Opnieuw zeg Ik tot al Mijn geliefde kinderen, Ik kom om jullie te redden. Onthoud dat. Zou Ik nu niet komen dan zouden jullie wegglijden van Mij omdat de krachten van de macht van het kwaad in jullie wereld zo overheersend zijn.

Ik ben jullie redding, jullie ontsnapping uit de verschrikkingen die jullie in je wereld zien en die veroorzaakt worden door satanische invloed en dat overal waar jullie kijken. Kinderen, jullie moeten vertrouwen in Mijn liefde voor jullie. Weten jullie niet dat Ik niet kan toelaten dat jullie allen deze boosaardigheid blijven verduren.

Aan jullie allen, Mijn kinderen, beloof Ik het volgende. Jullie zullen het nieuwe Tijdperk van het Paradijs genieten als Mijn uitgekozen kinderen. Maar het zal van elke man, vrouw en kind boven de leeftijd van verstand, afhangen of zij al dan niet samen verenigd als één dit heerlijke bestaan willen genieten.

Bid, ontspan en wees blij, want de tijd is kort nu.

Zing lofliederen tot Mijn Eeuwige Vader voor de heerlijkheid die Hij aan al diegenen wil schenken die Mijn Barmhartigheid aanvaarden.

Jullie geliefde Jezus

Redder van de Mensheid