247. Jullie moment van glorie voor Mijn ogen – jullie moment van redding
Zaterdag 12 november 2011, 16.00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, het gescheiden zijn van Mij is pijnlijk, vooral voor hen die Mij kennen. Eens de zielen een glimp opvangen van de liefde die Ik voor hen heb is de pijn van het van Mij gescheiden zijn moeilijk voor hen om te verdragen. Dat is nog sterker bij de zielen die geloften afleggen om Mij te beminnen en door de zonde zichzelf na de dood in het Vagevuur terugvinden.

Hoewel alle zielen in het Vagevuur uiteindelijk naar de Hemel gaan, is het verdriet van Mij gescheiden te zijn pijnlijk en kwellend.

Voor veel zielen die in God geloven brengt alleen al de vermelding van de Hel kwelling in hun harten. Ook diegenen die ervaren dat hun zielen in het Vagevuur moeten gezuiverd worden, voelen een ellende die moeilijk te begrijpen is voor hen die vandaag nog leven.

Kinderen, jullie tijd op aarde is zo belangrijk want het is tijdens deze periode dat jullie zouden moeten proberen jullie zielen te zuiveren door vasten en boete. Gebruik deze tijd terwijl jullie dat nog kunnen om jullie zielen te redden. Daarvoor moeten jullie ten allen tijde streven naar nederigheid om jullie te verzekeren dat jullie klein worden in Mijn ogen. Alleen de kleinen kunnen door de smalste poorten van het Paradijs. 

Verwelkom daarom de gave van het Vagevuur die jullie tijdens De Waarschuwing aangeboden wordt, wanneer jullie moeten gezuiverd worden als boetedoening voor jullie zonden. Jullie zullen niet hoeven te wachten op de dood om die zuivering onder ogen te zien. Jullie zijn gezegende kinderen, want geen smet van zonde zal op jullie zielen achterblijven. Dan kunnen jullie onmiddellijk toegang verkrijgen tot het nieuwe Tijdperk van Vrede waarover Ik spreek. Daarheen is het dat al Mijn kinderen zullen gebracht worden die vergeving voor hun zonden vragen tijdens De Waarschuwing.

Open jullie harten en verwelkom Mij wanneer Ik tot jullie kom tijdens de aanstaande Waarschuwing, wanneer jullie in staat zullen zijn Mij te omarmen. Sta Mij toe jullie vast te houden en jullie je zonden te vergeven, dan zullen jullie eindelijk de mijnen worden in lichaam, geest en ziel en met de totale overgave die Ik van jullie nodig heb.

Dat zal jullie moment van Glorie zijn voor Mijn ogen. Dan zullen jullie klaar zijn voor de tweede fase waarbij jullie in staat zullen zijn om jullie broeders en zusters te vervoegen in het Nieuwe Paradijs op aarde zoals het in het begin geschapen was door God, de Schepper van alle dingen.

Dat zal jullie nieuwe en rechtmatige thuis worden voor 1.000 jaren. Verwacht Mijn komst met liefde, hoop en vreugde. Er valt niets te vrezen. Verheug jullie. Ik kom weer om jullie nogmaals te redden van de vijand der mensheid. Ditmaal is zijn macht zo zwak dat het moeilijk voor hem zal zijn om de zielen weg te rukken van hen die Mij met open armen verwelkomen tijdens De Waarschuwing.

Jullie Jezus

Verlosser van de Mensheid