246. Tekens zullen eerst aan de hemel verschijnen - de zon zal rondtollen
Vrijdag 11 november 2011, 16.00 u.

Veel gebed is nu nodig om zielen te helpen redden. Jij, Mijn dochter, moet je familie voorbereiden en aan diegenen die Mijn grote barmhartigheid nodig hebben, zeggen om   gereed te zijn.

Eens te meer zullen eerst de tekens verschijnen. Veel mensen zullen verbaasd opkijken en vol aandacht zijn wanneer zij de veranderingen in de lucht zullen zien. Zij zullen de zon zien rondtollen als nooit tevoren. Dan zullen zij het kruis zien. Dat zal gebeuren net voordat de sterren in de lucht zullen botsen en Mijn stralen van Goddelijke Barmhartigheid de aarde zullen bedekken.

Vervolgens zal er stilte komen zodat elke ziel in een staat van absolute afzondering zal zijn wanneer zij voor Mij komt. Zeg Mijn kinderen waar zij moeten naar uitkijken want zij moeten geen angst hebben. Dit is geen te vrezen gebeurtenis. Integendeel, jullie moeten allen deze ontmoeting verwelkomen. 

Al Mijn kinderen moeten geloven dat Ik het ben die nu voor hen kom. Zij moeten niet denken dat dit het einde van de wereld is. Want dat is het niet. Het is het begin van een nieuwe periode in de tijd waarin al Mijn kinderen uiteindelijk de waarheid zullen kennen.

Ik verheug Mij en voel een grote tederheid voor elke ziel in het bijzonder die kan verlost worden indien zij Mij toestaan hun deze gave te schenken.  

Bid, bid, bid nu voor alle zielen en in het bijzonder voor diegenen die zo vol vrees zullen zijn dat zij misschien niet sterk genoeg zullen zijn om Mijn hand van Barmhartigheid te aanvaarden.

Jullie Verlosser

Jezus Christus