245. Twee dieven aan het Kruis
Donderdag 10 november 2011, 15.30 u.

Mijn zeer geliefde dochter, toen Ik stervende was op het kruis waren er twee dieven dicht bij, ook zij werden op hetzelfde moment gekruisigd.

Een vroeg Mij om hem zijn zonden te vergeven en hij was gered. De andere deed het niet. Integendeel, hij was er doof voor. Zijn halsstarrigheid en zijn weigering om Mijn erbarmen te vragen, betekende dat hij niet kon gered worden.

Hetzelfde zal gebeuren tijdens De Waarschuwing. Sommige van Mijn kinderen zullen hun zonden toegeven en aanvaarden dat zij Mij beledigd hebben. In alle nederigheid zullen zij hun penitentie aanvaarden en zij zullen gered zijn. Zij zullen het nieuwe Paradijs binnengaan in het aangekondigde Tijdperk van Vrede.

Dan zullen er diegenen zijn die hun zonden niet zullen aanvaarden voor wat ze zijn. Een gruwel in de ogen van God, de Eeuwige Vader.

Ik zal deze zielen ruimschoots de tijd geven om berouw te tonen, zodanig diep is Mijn barmhartigheid. Bid opdat zij verlossing zouden zoeken opdat ook zij zouden kunnen gered worden. Ik verlang dat al Mijn kinderen Mijn grote gave van barmhartigheid zouden omarmen. Ik verlang dat jullie allen de poorten van het Nieuwe Paradijs zouden binnengaan.

Bid opdat verharde zielen zachter zullen worden en Mijn hand aanvaarden. Bid opdat zij zouden leren hoe nederig te worden in Mijn ogen.

Jullie Jezus

Redder van de Mensheid