244. Velen zullen de pijn van het Vagevuur ondergaan als vorm van penitentie
Woensdag 09 november 2011, 15.32 u.

Hoor mijn dringende smeekbede, kinderen, om jullie toe te wijden in deze tijd aan het onbevlekt hart van Mijn innig geliefde Moeder.

Zij, de Middelares van alle genaden, werd aangesteld om jullie naar Mijn Heilig Hart te brengen om zo de mensheid te redden van de ondergang die de mensen wacht die het nalaten zichzelf los te maken van de werken van Satan.

Nu is het dringend dat jullie allen vurig bidden voor de redding van de zielen. Alle zielen zullen voor Mij komen en voor velen zal het moeilijk zijn. Velen zullen de pijn van het vagevuur ondergaan maar dat zal hun enige weg zijn naar eeuwige redding. Het is veel beter dat te begrijpen tijdens dit leven op aarde dan het te ervaren na de dood. Wanneer zij die boetedoening ondergaan (hebben) zullen deze zielen gezuiverd zijn en geschikt om binnen te gaan in Mijn Nieuw Paradijs op aarde. Alleen zuivere zielen zullen in staat zijn binnen te gaan. Ik moet jullie dringend verzoeken deze gave te aanvaarden en haar onder ogen te zien met sterkte van geest, lichaam en ziel. Maar besef en herken haar voor wat ze is, een weg naar eeuwig leven. Een kans om Mijn Goddelijke Barmhartigheid te begrijpen.

Het is nu tijd om jullie zielen voor te bereiden. Wanneer jullie verlossing gezocht hebben voor jullie zonden vóór De Waarschuwing, dan moeten jullie bidden voor de anderen. Zij zullen het nodig hebben sterk te zijn.

Bid Mijn Goddelijke Barmhartigheid (Het Kroontje van Barmhartigheid) van nu af elke dag. Jullie allemaal. Dat zal helpen om die arme zielen te redden die door de hevige emotie kunnen sterven tijdens dit bovennatuurlijk evenement. Dit zal nu weldra aan de wereld geschonken worden.

Verlies nooit de hoop, kinderen. Geloof Mij wanneer Ik zeg dat Ik jullie bemin. Ik schenk jullie deze gave vanuit die liefde.

Jullie liefhebbende Verlosser