242. Demonische bezetenheid en de zonde van haat
Zondag 06 november 2011, 18.30 u.

Mijn zeer geliefde dochter, mensen begrijpen niet dat Ik dagelijks Mijn kruisiging herbeleef. De pijn en het lijden dat Ik doormaak wordt veroorzaakt door de zonden die de mensen elke seconde van de dag bedrijven. Ik onderga momenten van diep lijden wanneer Ik die zielen zie  die Mij diep beledigen door de zonde van haat.

Haat wordt druppelsgewijs in de harten van velen binnengebracht en zij komt tot stand door de teistering vanwege Satan. Veel mensen spreken over demonische bezetenheid alsof het gemakkelijk te herkennen zou zijn. Zo vele van Mijn kinderen zijn door Satan bezeten. Het is niet nodig hen om zich heen te zien slaan opdat er een demonische aanwezigheid zou zijn.

Hij, de vijand van de mensheid, gebruikt zijn demonen om Mijn kinderen aan te vallen. Zij die in duisternis verkeren zijn een gemakkelijke prooi omdat zij de duivelse aanwezigheid aantrekken. Kinderen, eens bezeten is het zeer moeilijk jezelf ervan weg te rukken. Deze betreurenswaardige kinderen zullen dan, door de sluwe en manipulatieve teistering van de Duivel andere zielen aansteken. En zo gaat het verder.

Kwaad wordt gewoonlijk voorgesteld als goed. Het zal moeilijk zijn om te onderscheiden behalve dit. Het gedrag en de daden van een geteisterde ziel zullen nooit nederig van aard zijn. Zij zullen nooit edelmoedig van hart zijn. Zij mogen dan wel edelmoedig lijken, toch zal er altijd een addertje onder het gras zitten. Dat addertje zal er altijd mee te maken hebben jullie iets te vragen waarmee jullie je niet gemakkelijk voelen.

Blijf weg van zulke zielen. Bid voor hen. Laat niet toe dat zij jullie meesleuren in de zonde. Wees altijd op jullie hoede voor de misleider want hij is dezer tijden overal.

Bid altijd om zulk een kwaad op afstand te houden. Gebed zal zijn greep en zijn macht verzwakken en jullie ook beschermen.

Denk aan Satan en zijn boosaardige werken als aan een besmettelijke ziekte. Neem elke voorzorg om ieder contact te vermijden met hen die drager zijn van de ziekte. Zou het zijn dat jullie geen andere keuze hebben, bewapen jullie dan met Gewijd Water, het Gezegende Kruisbeeld en een Benedictijner medaille. Zij zullen die demonen op afstand houden.

Kinderen, dit zijn de tijden waarin jullie jezelf en jullie huis moeten omringen met heilige voorwerpen die gezegend zijn. Velen zitten ermee verveeld gezien te worden met zulke dingen uit vrees te worden uitgelachen. Deze dingen zullen jullie bescherming geven in jullie huis en zij geven grote steun tijdens het gebed.

Onthoud dat de duivel niet enkel in de Hel leeft maar nu zijn rijk zeer stevig gevestigd heeft op aarde. Gebed is het enige dat hem afschrikt en machteloos maakt.

Gebed zal jullie ondersteunen, kinderen, in deze komende tijden.

Jullie liefhebbende Verlosser

Jezus Christus