240. De Wereldgroep die jullie banksysteem kapotmaakten zal uiteen vallen
Vrijdag 04 november 2011, 19.00 u.

Mijn liefste dochter, van Mij komt het ware leven, het enige leven dat de mens immer zal nodig hebben voor nu en in eeuwigheid.

Kinderen, jullie moeten weten dat deze verschrikkelijke beroering die jullie overal rondom jullie zien niet lang meer zal duren.

God, Mijn Eeuwige Vader, zal niet toestaan dat Zijn dierbare kinderen nog meer lijden.  Mijn kinderen, jullie zijn de slachtoffers van het werk van de bedrieger. Hij die de Wereldgroep beheerst wordt zwakker. Zijn krachten zijn vergaan door de macht van Mijn Vader. Deze groep, die vrijwillig jullie banksystemen kapotmaakte om bedelaars van jullie te maken, zal uiteen vallen. Jullie moeten niet bezorgd zijn want de hand van Mijn Vader zal neerkomen op hun boosaardige plannen.

Bid opdat al die misleide zielen die zich slaafs geschikt hebben naar de gemeenheid die vertoeft in het hart zelf van deze groep, dat zij zich zullen bekeren tijdens De Waarschuwing.

Jullie moeten de hoop nooit opgeven, kinderen. Door jullie liefde voor God, de Allerhoogste, zullen jullie terugkeren naar de schoot van jullie familie. De Heilige Drie-Eenheid is jullie thuis, kinderen. Diegenen onder jullie die dat aanvaarden, tot stand gebracht door bekering, zullen het glorierijke tijdperk van het Paradijs op aarde erven.

Vertrouw altijd op Mij. Offer jullie zorgen, bekommernissen en angsten op aan Mij. Sta Mij toe jullie pijn en lijden te verzachten. Het zal nu niet al te lang meer duren voordat de wereld verlichting zal vinden voor de pijnlijke barensweeën die jullie nu meemaken.

Verlies nooit de hoop. Heb vertrouwen in Mij. Bid voor Mijn genaden om jullie sterker te maken. Leg jullie hoofd op Mijn schouders en sta Mijn vrede toe jullie zielen te omhullen. Alleen dan zullen jullie de waarheid begrijpen van Mijn Glorieuze belofte van eeuwig leven.

Jullie Jezus

Verlosser van de Mensheid