239. Mijn Boodschappers zijn nu bij jullie om jullie zielen voor te bereiden
Donderdag 03 november, 21.00 u.

Mijn geliefde dochter, de voorspelde profetieën zullen bekend en over de hele wereld gezien worden zodat niemand in staat zal zijn ze te ontkennen.

Zo velen onder Mijn kinderen zijn onwetend betreffende de inhoud van Mijn Vaders Boek, de Allerheiligste Bijbel. Weinig aandacht wordt besteed aan het Boek van Johannes waarin details omtrent de eindtijd aan heel de wereld gegeven worden. Die tijd is nu gekomen. Bereid jullie allen voor.

De waarheid die opgetekend staat in het Boek van Openbaring is net dat - de waarheid. Kunnen jullie de tekens herkennen? De beroering in de wereld zal blijven escaleren in een moordend tempo. Jullie monetair systeem wordt bedreigd door een wereldomvattende  groep die niet enkel jullie geld wil maar ook jullie zielen wil stelen.

De verdorvenheid van de mens is duidelijk zichtbaar maar veel daarvan blijft verborgen. Mijn boodschappers zijn nu bij jullie kinderen, om jullie zielen te helpen voorbereiden. Of jullie hen al dan niet erkennen voor wat zij zijn, de Heilige Geest die in hun zielen regeert zal bekering verspreiden.

Zij die mijn pogingen om met jullie te communiceren afkeuren, zullen zeer spoedig de waarheid begrijpen. Dan zullen Mijn kinderen zich verenigen tegen die kwaadaardige machten die door satan geleid worden. Die machten zullen niet winnen. Alle mogelijke hindernissen worden op hun weg gebracht door de hand van Mijn Eeuwige Vader. Zijn barmhartigheid is zo groot dat Hij zijn macht zal gebruiken om Zijn kinderen te verdedigen en Hij zal diegenen vernietigen die het pad van de misleider blijven volgen.

Wat jullie verschillende inzichten ook zijn over het feit of Ik nu met jullie spreek of niet, het zal van geen belang zijn. Het is jullie geloof in Mij en Mijn geliefde Vader, de Allerhoogste God, dat uiteindelijk zal tellen.

Gebed is uiterst dringend, kinderen, om het even waar jullie zijn, wat jullie religie ook is, welke inzichten jullie ook hebben. Verenig jullie en bid tot de Heilige Geest voor verlichting in deze tijd. Satan probeert jullie Mij, jullie geliefde Verlosser, jullie rug toe te keren. Luister niet naar de twijfels en de angst die hij in jullie harten brengt. Hij zal leugens gebruiken om Mij te verhinderen jullie zielen met Mijn Goddelijk Licht te overstromen. Mijn liefde voor jullie is zo sterk, kinderen, dat Ik jullie zal blijven roepen ongeacht hoezeer jullie Mij negeren of Mij de rug toekeren. Ik zal dat doen door de kracht van de Heilige Geest. Jullie moeten bidden voor deze gave door te zeggen:

O Jezus, bedek mij met Uw kostbaar bloed en vul mij met de Heilige Geest opdat ik kan onderscheiden of deze woorden van U komen. Maak mij nederig van geest. Ontvang mijn smeekbeden met barmhartigheid en open mijn hart voor de waarheid”.

Ik zal de meest verharde zielen antwoorden wanneer zij dit gebed opzeggen.

Geef mij de kans jullie tot Mij te brengen opdat Ik zoveel mogelijk kinderen bijeen kan brengen voor De Grote Waarschuwing.

Onthoud dat Mijn liefde voor jullie nooit zal doven hoezeer jullie ook doof blijven voor Mijn dringende oproep voor eenheid.

Jullie Geliefde Verlosser

Jezus Christus