238. Het weer zal vreemde tekenen beginnen te vertonen
Woensdag 02 november 2011, 19.40 u.

Mijn zeer geliefde dochter, het weer zal vreemde tekenen beginnen te vertonen omdat de aarde voortschrijdt naar een nieuw stadium in voorbereiding op mijn Akte van Goddelijke barmhartigheid wanneer Ik kom om jullie nogmaals te redden.

Haat neemt toe in elke natie. Misnoegdheid wordt overal gevoeld. De liefde voor de ander is zwak terwijl eigenliefde niet alleen aanvaard wordt maar beschouwd als iets  noodzakelijks om in de wereld van vandaag geaccepteerd te worden.

Ik zal de haat wegdrukken. Ik zal stampen op de plannen van de mens om verschrikking toe te  brengen aan zijn broeder. Ik zal de arrogantie in jullie zielen wegrukken. Elke zonde zal jullie worden geopenbaard zoals zij in haar rauwe lelijkheid verschijnt voor Mijn ogen.

Waarom keren zoveel goedhartige zielen hun rug naar Mijn Leer van vroeger? Waarom nu? Wat is het dat de liefde tot God de Vader in hun ogen beschamend wordt? Ik zal het jullie vertellen. Het komt doordat zo vele van Mijn kinderen afgeleid zijn door de genoegens van de wereld. Hoewel veel van de materiële goederen die zij zoeken buiten hun bereik liggen, toch blijven ze Mij verwerpen. De zielen van de mensheid werden vertroebeld met zo’n dichte duisternis dat het tijd zal vragen voor Mijn licht om door hun zielen te schijnen en ze te doordringen.

Hoeveel tranen van bitter verdriet vergiet Ik voor deze verloren zielen die hopeloos op zoek zijn naar de vrede van redding waarnaar zij hunkeren. Zij beseffen maar niet dat Ik alleen die vrede in hun smachtende harten kan brengen.

O, hoe lang wordt Mijn liefde al vergeten. Ik ben maar een splinter in hun gedachten zonder enig gevolg. Zij willen vrede van hart en geest maar zij zullen Mij daar niet om vragen. Het is enkel wanneer zij vragen dat Ik kan antwoorden. Weten zij dat niet?

Wat betreft diegenen onder jullie die Mij wel liefhebben maar jullie broeder haten of wrok koesteren, ook jullie hebben Mijn hulp nodig. Ik wil jullie trouw niet als jullie anderen niet met vriendelijkheid bejegenen. Wanneer jullie je broeders en zusters kwetsen voor om het even welke reden, dan kwetsen jullie Mij. Het doet er niet toe hoe jullie je daden rechtvaardigen, weet dit: Ik voel de pijn van hen die jullie misbruiken. Wanneer jullie Mij op die manier kwetsen kunnen jullie Mij geen echte liefde vanuit het hart geven.

Leer hiervan. Zoek nederigheid in alle dingen alvorens naar Mij toe te komen en trouw te zweren aan Mijn Heilige Wil. Zo doende zullen jullie zuiver zijn van hart en geschikt om Mijn Koninkrijk binnen te gaan.

Mijn kinderen, jullie zijn zeer bevoorrecht want miljoenen onder jullie zullen deel uitmaken van Mijn Nieuw Paradijs. Dat gebeurt omwille van de tijd waarin jullie leven. Kinderen, zo velen van jullie in de wereld van vandaag kunnen nu gered worden op een manier die voor voorgaande generaties niet mogelijk was.

Verwelkom dit nieuws en gebruik deze gelegenheid om Mijn Goddelijke Barmhartigheid te aanvaarden met open en rouwmoedige harten nu jullie nog kunnen.

Jullie Verlosser Jezus Christus