237. De Maagd Maria: de tijd nadert voor Mijn Zoon om zijn geschenk van de Goddelijke Barmhartigheid uit te delen
Woensdag 02 november 2011, 10.40 u.

Mijn kind, de tijd nadert voor Mijn Zoon om zijn geschenk van de Goddelijke Barmhartigheid uit te delen. Dus moet jij je concentreren op jouw zending zielen te redden. Jij mag het niet laten gebeuren dat verstrooiingen je wegtrekken van die allerbelangrijkste taak, namelijk het verspreiden van bekering.

De Hemel verheugt zich erover dat dit Goddelijk Geschenk weldra zal gegeven worden met de zuivere liefde die Mijn Zoon in zijn hart draagt voor alle zielen. Mijn kind, naarmate dit werk toeneemt in intensiteit, zal de duivel je bij elke gelegenheid blijven kwellen door verschillende mensen. Jou werd opgedragen te zwijgen en je enkel te focussen op Mijn Zoon.

Mijn kind, jij werd aangesteld om zeer uitvoerig het verlangen van Mijn Zoon kenbaar te maken, namelijk om in deze tijd tot de mensheid te spreken. Wees dapper en moedig want deze Heilige Zending zal slagen. Het werd reeds zolang geleden voorzegd en jij hebt vanuit de hemelen leiding van allerlei aard ontvangen. Alle heiligen leiden je want zij werden  verzameld om in volle kracht te verzekeren dat deze zending niet zal mislukken. Dat kan ook niet. Jij moet ophouden je zorgen te maken wanneer dingen hopeloos lijken want dat is het bedrog waarmee je zal geconfronteerd worden door het werk van de bedrieger.

Ik, jouw geliefde Moeder, werk heel de tijd met je mee. Jij werd door mij voorbereid om voor mijn Geliefde Zoon te komen. De verkregen genaden dienden om jouw ziel in staat te stellen zich te zuiveren opdat je geschikt zou zijn te werken voor de Verlosser van de mensheid.

Door Mijn dierbare Zoon werd jij voor de Heilige Drie-Eenheid gebracht. Dit is één van de belangrijkste zendingen sinds mijn Zoon gezonden werd om de wereld van zonde te verlossen.

Sta jezelf nooit toe van deze zending af te wijken. Noch mag jij ingaan op de bekoring ervan weg te lopen. Bid altijd tot mij, jouw moeder, voor bescherming.

Je geliefde Moeder

Koningin van de Hemel

Moeder van Barmhartigheid