236. Het ongeloof van diegenen die beweren Mij te kennen, kwetst Mij het meest
Maandag 31 Oktober 2011, 03.30 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Heilig Woord, dat gegeven wordt aan een wereld die zich niet bewust is van Mijn bestaan, zal na de Waarschuwing zielen doen ontvlammen.

Eindelijk zal de mensheid Mijn woord horen dat Mij zal in staat stellen hen te leiden naar Mijn nieuw Tijdperk van Vrede op aarde. Ik doe een oproep tot al Mijn kinderen overal: laat de handschoen vallen (stop met uitdagen, n.v.d.r.) en hoor jullie Redder spreken.

Terwijl Ik jullie nooit de datum zal openbaren van Mijn Wederkomst op aarde, toch kan Ik jullie zeggen dat Ik nu zal terugkomen in de geest. Nu kom Ik om jullie tijdens De Waarschuwing nogmaals te redden opdat de mensen zich zouden bekeren. Sta Mij alstublieft toe jullie te leiden en sta Mijn allerheiligste zending toe zich de wereld rond te verspreiden om Mijn kinderen te troosten. Sluit Mij niet uit. Weiger Mijn Hand van Barmhartigheid niet. Laat jullie trots niet in de weg staan.

Word wakken en aanvaard dat Ik nu tot jullie spreek opdat Ik jullie zou kunnen meevoeren in de schoot van Mijn grote barmhartigheid. Eindelijk zal jullie ziel ontvlammen door het vuur van Mijn Goddelijke genaden die over jullie zullen worden uitgestort.

Alle twijfels zullen verdwijnen. Satans  macht zal spoedig afzwakken, al zal hij zijn greep niet voor het einde lossen.

Terwijl jullie over mijn smeekbeden nadenken, moeten jullie jezelf deze vraag stellen. Indien  jullie in Mij geloven, waarom verwerpen jullie mij dan nu? Waarom zijn jullie boos en vijandig tegen hen die komen in Mijn naam? Waarom verheffen jullie jezelf in Mijn kerk ten koste van Mijn kinderen. Vergeet niet dat jullie in Mijn ogen allemaal gelijk zijn.

Kom nu tot Mij met nederige harten. Want zolang jullie dat niet doen, kunnen jullie niet genieten van Mijn Barmhartigheid noch de genaden ontvangen die Ik jullie verlang te geven.

Mijn stem roept nu tot alle ongelovigen: aanvaard het bestaan van Mijn Eeuwige Vader.

Sta Mij toe om jullie na De Waarschuwing te helpen op het pad van eeuwig leven. Mijn hart doet pijn wanneer Ik verloren zielen zie. Maar weet dit, het is het ongeloof van diegenen die pretenderen Mij te kennen dat Mij het meest kwetst.

Jullie liefhebbende Verlosser Jezus