235. Maagd Maria: open jullie harten voor de waarheid
Zaterdag 29 oktober 2011, 16.49 u.

Mijn kind, jij moet ten allen tijde om bescherming bidden. Je wordt geleid en je moet al je vertrouwen stellen in Mijn geliefde Zoon.

Bid voor bekering overal. Zoveel verloren zielen hebben jouw gebeden nodig. Vergeet dat nooit, hoe moeilijk deze reis ook voor jou is.

De geest van de duivel spreidt zich op zo’n manier uit over zoveel mensen als nooit tevoren is voorgekomen. De ondernemingen van de bedrieger nemen toe en verstikken mijn kinderen overal.

Zelfs diegenen die hun trouw aan Mijn geliefde Zoon belijden houden zich doof voor zijn smeekbeden om zielen te redden. Zij zijn zo arrogant geworden door de hoogmoed dat zij vergeten dat het Heilig Woord van mijn Zoon het enige leven is dat zij nodig hebben. Gebed is van vitaal belang in deze tijd. Zij die zichzelf voor de ogen van anderen verheffen wanneer zij het woord van Mijn dierbare Zoon verkondigen, doch Zijn oproep verloochenen,  hebben hun harten gevoelloos gemaakt voor de waarheid.

Kinderen, jullie moeten Mijn Zoon, Jezus Christus nu horen. Luister naar wat Hij jullie zegt. Als jullie Hem dat toestaan, zal de Heilige Geest jullie harten voor de waarheid openen wanneer Hij tot jullie spreekt door deze Heilige boodschappen.

Ik ween van verdriet als Ik zie hoe Zijn Heilig Woord vandaag verworpen wordt. Diegenen die Hem veroordelen, jullie moeten beseffen dat Hij nu niet enkel komt om jullie te redden.  Hij komt ook om jullie in deze dagen van duisternis te troosten. Indien jullie geloven dat Hij waarlijk het brood des levens is, sta hem dan toe jullie geest van liefde wakker te maken.

Bid voor bekering overal. Er is niet veel tijd meer.

Jullie geliefde Moeder

Maria, Koningin van Hemel en Aarde